جويس ماير
 
English | francais صفحة أصلى | دربارۀ ما
Make This Page your Home Page
Add to Favorites
صفحة أصلى »آیا هدیه رایگان خدا را دریافت کرده اید؟
آیا هدیه رایگان خدا را دریافت کرده اید؟
Print Article Send to friend

خدا شما را دوست دارد. او من و شما را آنقدر دوست دارد که ...... پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد( انجیل یوحنا 3 : 16 ). کلام خدا در
رومیان 3 : 2 می فرماید: همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند. به بیان دیگر، هیچ کدام از ما به هدف نزده ایم. اما اگر بپذیریم که گناه کرده ایم و گناهانمان را اعتراف نماییم، خدا امین و عادل است و گناهان ما را خواهد بخشید و ما را کاملاً پاک خواهد نمود. و از هر کار اشتباهی که انجام میدهیم ما را آزاد خواهد نمود. ( رساله اول یوحنا 1 : 9 را ملاحظه نمایید).
اگر تا به حال عیسی مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود نپذیرفته اید، از شما دعوت میکنیم این کار را در همین لحظه انجام دهید. کلام خدا وعده داده است که اگر شما از ته قلبتان دعایی مانند دعای زیر را تکرار نمایید، زندگی جدیدی را در عیسی مسیح تجربه خواهید نمود. به سادگی این دعا را از ته قلب دعا و با صدای بلند تکرار نمایید:
پدر، به نزد تو آمده ام ، همانطوری که هستم. برای کسب نجات هیچ کاری از دستم ساخته نیست. می نمیتوانم با سعی و تلاش خودم به رابطه ای صحیح با تو دست یابم. کتاب مقدس میگوید، ما توسط فیض و با ایمان به تو که آن هم هدیه ای است از طرف تو، نجات پیدا خواهیم کرد. اعتراف میکنم که نسبت به تو و دیگران مرتکب گناه شده ام. من از تو میخواهم که مرا ببخشی و با خون پر بهای پسر مقدست، عیسی مسیح مرا از گناهانم پاک نمایی. من ایمان دارم که او برای من مرد - گناهان من را بر خود گرفت و بر روی صلیب به خاطر من جان سپرد. و من ایمان دارم که او از مردگان برخاست، و به من قوت بخشید تا بر دشمن غلبه یابم. عیسی مسیح از تو میخواهم در من ساکن شوی. من همه چیز را در مورد مسیحی بودن نمی دانم، اما تو را به زندگی ام دعوت میکنم تا روزانه مرا کمک نمایی و به من بگویی چگونه زندگی کنم. ممنونم پدر، برای هدیه بازگشت و حیات ابدی تو را شکر میکنم. به خاطر محبت و توجهت سپاسگزارم. در نام عیسی مسیح، آمین.
لطفاً قسمت های زیر را از کلام خدا بررسی کنید.
افسسیان 2: 8 و 9 ؛ رومیان 10: 9 و 10 ؛ اول قرنتیان 15 : 3 و 4 ؛ اول یوحنا 1 : 9 ؛ اول یوحنا 4 : 14 – 16 و اول یوحنا 5 : 1 و 12 و 13 .
اگر این دعا را در با ایمان در قلبتان و با لبان خود تکرار کرده اید، با پر کردن فرم زیر ما را از ایمانتان آگاه سازید. ما میخواهیم برای شما دعا نماییم و در زندگی جدیدتان با عیسی مسیح شما را یاری دهیم.
تشویقتان میکنیم که شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل) خود را نیز در فرم زیر وارد نمایید، تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن شما را خدمت کنیم.
تمام اطلاعات شخصی شما، به صورت کاملاً محرمانه نزد ما محفوظ مانده و به هیچوجه در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
بله! من دعای توبه را با جویس تکرار کردم و میخواهم که یک " بسته نجات" به آدرس من فرستاده شود.

نام * 
کشور *
آدرس الکترونيکي *
درخواست دعا*
 
اطلاعات ضروري*